Naszymi atutami są bogata wiedza prawnicza, doskonała orientacja w obowiązujących przepisach prawnych, zaangażowanie w realizowane projekty, nowatorstwo stosowanych rozwiązań oraz bardzo dobra organizacja pracy.

kancelaria adwokacka TEMIDAS CONSULTING GROUP

adw. Adam Wrzeszcz
ul. Broniewskiego 4 lok. 42
"Osiedle Sztuk Pięknych"
87-100 Toruń
Tel.: 0 56 640 16 16
Fax.: 0 56 640 16 00
Mail: biuro@kancelaria-temidas.pl


kod opiekuna : 24808

Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Prawnicza

Ubezpieczenia należności i gwarancje ubezpieczeniowe

Kancelaria prawno - finansowa TEMIDAS CONSULTING GROUP specjalizuje się także w doradztwie w zakresie ubezpieczania należności ( ubezpieczania tzw. " kredytu kupieckiego " ) oraz  udzielania gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych .
 
I. Ubezpieczenie należności chroni Państwa firmę przed nieplanowanymi, nagłymi stratami jakie mogą pojawić się w związku z brakiem płatności ze strony kontrahenta. Ubezpieczenie należności pozwala skutecznie zarządzać ryzykiem handlowym i politycznym. Analizowana zdolność kredytową oraz stabilność finansowa Państwa klientów, z którymi wymiana handlowa objęta jest ubezpieczeniem. Przyznawany im jest specjalny limit kredytowy. W przypadku, gdy klient nie spłaci swoich zobowiązań, wypłacane jest Państwu odszkodowanie do wysokości przyznanego limitu. Aktywnie monitorowana jest wypłacalność i zdolność kredytowa Państwa kontrahentów. Regularnie gromadzone są informacje na temat kontrahentów oraz podmiotów gospodarczych. Dane są cały czas aktualizowane oraz weryfikowane w dostępnych źródłach. Jeżeli okaże się, że jeden z Państwa partnerów ma trudności finansowe, zostaną Państwo powiadomieni o podwyższonym ryzyku orazotrzymają Państwo pomoc w ustaleniu planu działania, który zmniejszy lub wykluczy straty, sugerując ograniczenie zaangażowania z tytułu kredytu kupieckiego. 
Ubezpieczenie należności wiąże się z wypłatą odszkodowania za straty poniesione w wyniku nieuregulowania płatności z tytułu kredytu kupieckiego.
Ubezpieczenie należności wpływa na podniesienie jakości zarządzania należnościami w Państwa firmie poprzez:

  • kompleksową ochronę przed ryzykiem niewypłacalności, lub upadłości Państwa kontrahenta,
  • poprawę relacji z klientami,
  • stanie się bardziej wiarygodnym partnerem dla banków i innych instytucji finansowych, co przekłada się na lepsze finansowanie,
  • zwiększenie możliwości i poprawę bezpieczeństwa przy nawiązywaniu nowych relacji handlowych.

II. Gwarancje ubezpieczeniowe są zasadniczą formą zabezpieczenia kontraktu dla Państwa kontrahentów. Mogą być także alternatywą dla gwarancji bankowych. Gwarancje ubezpieczeniowe wpływają na płynność finansową Państwa firmy, zwalniają z potrzeby uruchomienia linii kredytowej. Dysponują Państwo możliwością uwolnienia dodatkowych środków na finansowanie nowego biznesu oraz przedłożenia niezbędnych zabezpieczeń kontraktorom. Gwarancje ubezpieczeniowe dbają o Państwa długofalowe relacje biznesowe.