Naszymi atutami są bogata wiedza prawnicza, doskonała orientacja w obowiązujących przepisach prawnych, zaangażowanie w realizowane projekty, nowatorstwo stosowanych rozwiązań oraz bardzo dobra organizacja pracy.

kancelaria adwokacka TEMIDAS CONSULTING GROUP

adw. Adam Wrzeszcz
ul. Broniewskiego 4 lok. 42
"Osiedle Sztuk Pięknych"
87-100 Toruń
Tel.: 0 56 640 16 16
Fax.: 0 56 640 16 00
Mail: biuro@kancelaria-temidas.pl


kod opiekuna : 24808

Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Prawnicza

Kancelaria On-Line

Kancelaria adwokacka TEMIDAS CONSULTING GROUP świadczy pomoc prawną także za pośrednictwem Internetu , poczty elektronicznej. Pozwala to naszym Klientom na ogromną oszczędność czasu oraz pieniędzy. Pomocy prawnej, której przedmiotem może być każde zagadnienie prawne, udzielamy w formie:

 • opinii i porad prawnych
 • sporządzania wszelkich pism procesowych (w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, rejestrowych i karnych )
 • sporządzania wszelkich innych umów i pism pozasądowych z zakresu obrotu prawnego (np.: pełnomocnictwa, umowy nazwane i nie nazwane, wnioski, skargi, petycje, ugody itp.)
 • tłumaczeń specjalistycznych tekstów prawniczych z języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i ukraińskiego na język polski i odwrotnie (więcej Biuro Tłumaczeń)
 • doradztwa prawnego z następujących gałęzi prawa :
  • cywilnego ( w tym prawa zobowiązań, spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego, konsumenckiego, a także postępowania cywilnego )
  • wekslowego i czekowego
  • handlowego i gospodarczego ( w tym prawa spółek )
  • upadłościowego i naprawczego
  • bankowego
  • finansowego i podatkowego (także zagadnienia z dziedziny rachunkowości i księgowości jak np.: koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych, środki trwałe materialne i niematerialne – amortyzacja itp.)
  • pracy ( w tym sprawy pracownicze, ZUS itp.)
  • lokalowego ( w tym sprawy związane z obrotem nieruchomościami itp.)
  • administracyjnego ( w tym także postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji itp.)
  • zamówień publicznych
  • karnego ( w tym prawa karnego, wykroczeń, wykonawczego, także postępowania karnego ) .

 

Procedura zlecania świadczenia pomocy prawnej wygląda następująco :

 1. Prosimy przesłać na adres: biuro@kancelaria-temidas.pl maila z opisem problemu do rozstrzygnięcia z jak najszerszym przedstawieniem stanu faktycznego, a w przypadku tłumaczeń - tekstu będącego jego podstawą
 2. Niezwłocznie ( max w ciągu 24 godzin ) prześlemy odpowiedź co do wyceny i czasu realizacji zlecenia
 3. W przypadku akceptacji naszych warunków i po wpłynięciu ustalonej kwoty na rachunek bankowy naszej kancelarii prześlemy Państwu wyczerpującą odpowiedź prawną ( bądź tłumaczenie ) mailem bądź za pośrednictwem poczty na papierze firmowym ( w zależności od Państwa życzenia ) .

Kancelaria Prawnicza TEMIDAS-Kancelaria On-Line