Naszymi atutami są bogata wiedza prawnicza, doskonała orientacja w obowiązujących przepisach prawnych, zaangażowanie w realizowane projekty, nowatorstwo stosowanych rozwiązań oraz bardzo dobra organizacja pracy.

kancelaria adwokacka TEMIDAS CONSULTING GROUP

adw. Adam Wrzeszcz
ul. Broniewskiego 4 lok. 42
"Osiedle Sztuk Pięknych"
87-100 Toruń
Tel.: 0 56 640 16 16
Fax.: 0 56 640 16 00
Mail: biuro@kancelaria-temidas.pl


kod opiekuna : 24808

Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Prawnicza

Doradztwo Finansowe

Kancelaria prawno - finansowa TEMIDAS CONSULTING GROUP świadczy też usługi z zakresu doradztwa finansowego. Wieloletnia współpraca z polskimi instytucjami finansowymi pozwala nam w pełni i obiektywnie prześwietlić oferty Polskich Banków, Firm Ubezpieczeniowych, Funduszy Inwestycyjnych, Leasingowych i innych instytucji oferujących produkty finansowe.
 
Wiedza ta w połączeniu z indywidualną analizą finansową każdego z naszych Klientów pozwala nam zaproponować im rozwiązania, które przyczynią się do uporządkowania posiadanych przez nich Produktów Finansowych zgodnie z hierarchią ich potrzeb, celów i możliwości.
 
Dokładamy wszelkich starań, aby proponowane przez nas rozwiązania były dla naszych Klientów najlepsze, najtańsze, dawały największe korzyści finansowe ( wraz ze zwolnieniami podatkowymi i przywilejami prawnymi).
 
Niezależność, obiektywizm i współpraca z największymi Bankami, Firmami Ubezpieczeniowymi, Funduszami Inwestycyjnymi i Towarzystwami Leasingowymi jest najlepsza gwarancją Państwa jak i naszego sukcesu.
 
Świadczymy usługi doradztwa finansowego w pięciu podstawowych płaszczyznach:
 
I. FINANSOWANIE ( różne sposoby finansowania określonych potrzeb: kredyty gotówkowe, samochodowe, hipoteczne, leasing dla firm i klientów indywidualnych, najem długoterminowy samochodów , kredyty firmowe - obrotowe, inwestycyjne, faktoring itp. ) ;
 
II. ZABEZPIECZENIE SIEBIE I RODZINY ( m.in. różne sposoby zabezpieczenia finansowego siebie i rodziny np.: w razie utraty pracy, wypadku, choroby, kalectwa, śmierci ;           ubezpieczenia zarówno indywidualne jak i grupowe ) ;
 
III. INWESTYCJE ( skuteczne pomnażanie oszczędności, wybór najlepszej strategii inwestycyjnej, tworzenie portfela inwestycyjnego, informowanie o wszystkich zaletach i wadach poszczególnych produktów finansowych – funduszy, wskazanie najkorzystniejszego z funduszy najbardziej renomowanych firm, wypełnianie niezbędnych dokumentów ) ;
 
IV. ZABEZPIECZENIA EMERYTALNE ( doradztwo z zakresu II i III filaru – bezpieczne i zyskowne sposoby lokowania kapitału by w przyszłości otrzymywać jak największą emeryturę ) ;
 
V. UBEZPIECZENIA MIENIA I MAJĄTKU ( m.in. różne formy i warianty ubezpieczenia mieszkania lub domu na wypadek różnych zdarzeń losowych np.: pożaru, uderzenia pioruna, zalanie, huraganu, powodzi, gradu, wybuchu i akcji ratowniczych związanych z tymi zdarzeniami, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz zniszczeń związanych z nimi, dewastacji ;     różne formy i warianty ubezpieczenia pojazdów mechanicznych : samochodów, motorów , ciągników i innych maszyn   ) .
 
VI. Ubezpieczenie należności chroni Państwa firmę przed nieplanowanymi, nagłymi stratami jakie mogą pojawić się w związku z brakiem płatności ze strony kontrahenta. Ubezpieczenie należności pozwala skutecznie zarządzać ryzykiem handlowym i politycznym. Analizowana zdolność kredytową oraz stabilność finansowa Państwa klientów, z którymi wymiana handlowa objęta jest ubezpieczeniem. Przyznawany im jest specjalny limit kredytowy. W przypadku, gdy klient nie spłaci swoich zobowiązań, wypłacane jest Państwu odszkodowanie do wysokości przyznanego limitu. Aktywnie monitorowana jest wypłacalność i zdolność kredytowa Państwa kontrahentów. Regularnie gromadzone są informacje na temat kontrahentów oraz podmiotów gospodarczych. Dane są cały czas aktualizowane oraz weryfikowane w dostępnych źródłach. Jeżeli okaże się, że jeden z Państwa partnerów ma trudności finansowe, zostaną Państwo powiadomieni o podwyższonym ryzyku orazotrzymają Państwo pomoc w ustaleniu planu działania, który zmniejszy lub wykluczy straty, sugerując ograniczenie zaangażowania z tytułu kredytu kupieckiego. 
Ubezpieczenie należności wiąże się z wypłatą odszkodowania za straty poniesione w wyniku nieuregulowania płatności z tytułu kredytu kupieckiego.
Ubezpieczenie należności wpływa na podniesienie jakości zarządzania należnościami w Państwa firmie poprzez:

  • kompleksową ochronę przed ryzykiem niewypłacalności, lub upadłości Państwa kontrahenta,
  • poprawę relacji z klientami,
  • stanie się bardziej wiarygodnym partnerem dla banków i innych instytucji finansowych, co przekłada się na lepsze finansowanie,
  • zwiększenie możliwości i poprawę bezpieczeństwa przy nawiązywaniu nowych relacji handlowych.

 
VII. Gwarancje ubezpieczeniowe są zasadniczą formą zabezpieczenia kontraktu dla Państwa kontrahentów. Mogą być także alternatywą dla gwarancji bankowych. Gwarancje ubezpieczeniowe wpływają na płynność finansową Państwa firmy, zwalniają z potrzeby uruchomienia linii kredytowej. Dysponują Państwo możliwością uwolnienia dodatkowych środków na finansowanie nowego biznesu oraz przedłożenia niezbędnych zabezpieczeń kontraktorom. Gwarancje ubezpieczeniowe dbają o Państwa długofalowe relacje biznesowe.

 

Nie pobieramy od naszych Klientów za nasze usługi żadnych opłat z tego tytułu.
Już dziś stać Państwa na własnego Niezależnego Doradcę Finansowego !!!!