Naszymi atutami są bogata wiedza prawnicza, doskonała orientacja w obowiązujących przepisach prawnych, zaangażowanie w realizowane projekty, nowatorstwo stosowanych rozwiązań oraz bardzo dobra organizacja pracy.

kancelaria adwokacka TEMIDAS CONSULTING GROUP

adw. Adam Wrzeszcz
ul. Broniewskiego 4 lok. 42
"Osiedle Sztuk Pięknych"
87-100 Toruń
Tel.: 0 56 640 16 16
Fax.: 0 56 640 16 00
Mail: biuro@kancelaria-temidas.pl


kod opiekuna : 24808

Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Prawnicza

Kancelaria adwokacka Temidas Consulting Group


Skuteczna windykacja wierzytelności i kompleksowa obsługa prawna

Kancelaria prawno - finansowa TEMIDAS CONSULTING GROUP jest polską kancelarią, świadczącą kompleksowe usługi prawno - finansowe zarówno dla Klientów instytucjonalnych jak i indywidualnych. Pracownicy naszej kancelarii posiadają wiedzę z licznych dziedzin prawa i fianansów co umożliwia zarówno stałą obsługę firm, współpracę przy realizacji konkretnych przedsięwzięć prawno - finansowych jak i doraźną obsługę prawno - finansową firm i osób fizycznych.

Naszymi atutami są bogata wiedza z zakresu instytucji prawnych i produktów finansowych, doskonała orientacja w obowiązujących trendach, zaangażowanie w realizowane projekty, nowatorstwo stosowanych rozwiązań oraz bardzo dobra organizacja pracy. Podejmując działania na rzecz Klienta oferujemy również elastyczne i niekonwencjonalne podejście do konstrukcji prawno - finansowych, dostosowując sposób i zakres świadczonych usług do indywidualnych potrzeb naszego Klienta.

OBSŁUGA PRAWNA KREDYTÓW FRANKOWYCH ( pomoc frankowiczom ) w zakresie kredytów w CHF jeszcze spłacanych jak i tych już zupełnie spłaconych.

Obsługujemy naszych Klientów posiadających kredyty w walutach obcych - w tym kredyty we franku szwajcarskim, tzw. kredyty frankowe ( w CHF ) a także w EUR, USD - ponieważ tzw. klauzule abuzywne, wadliwe zapisy dotyczą generalnie wszystkich kredytowych umów walutowych. Pomagamy zarówno w procesie tzw. odfrankowienia kredytu frankowego jak i przy stwierdzeniu nieważności umowy kredytu frankowego. Mimo, że aktualnie Frankowicze słusznie wygrywają w sądach ponad 95% spraw, to w dalszym ciągu orzecznictwo sądowe i poglądy expertów nie są niestety jednolite. Wszelkie kontrowersje wokół tzw. franków powinna ostatecznie wyjaśnić ewentualna uchwała Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów - będzie ona miała charakter powszechnie obowiązującej zasady prawnej.

UWAGA

Korzystna dla Frankowiczów uchwała S.N. może zmusić banki do masowego proponowania swoim " Klientom frankowym" ugód. Od 01.01.2022 r. stawka LIBOR została zastąpiona stawką SARON - to też może być pretekst dla banków do przedstawiania kredytobiorcom do podpisu różnych aneksów do ich umów kredytowych.

15 czerwca 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ostatecznie rozstrzygnął też kwestię ewentualnego prawa banków do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Już 16.02.2023 r. Rzecznik Generalny TSUE w swojej opinii także odmówił bankom prawa do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z ich kapitału przez kredytobiorców w przypadku unieważnienia umowy kredytowej - TSUE w swoim orzeczeniu to potwierdził. Polskie i unijne przepisy nie dają bankom podstaw do domagania się wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Sądy w Polsce póki co masowo i prawomocnie oddalają powództwa banków, uznając je za bezzasadne. Po stronie "Frankowiczów" w tej kwestii staje także Polski Rząd, Rzecznik Praw Obywatelskich, UOKiK, Rzecznik Finansowy i Ministerstwo Sprawiedliwości.

To wszystko sprawia, że banki w najbliższym czasie prawdopodobnie jeszcze bardziej zintensyfikują akcje proponowania kredytobiorcom "walutowym - frankowym" pozornie atrakcyjnych ugód.  Bankowe propozycje mogą być łagodnie mówiąc różne ... Dlatego jeszcze przed podpisaniem jakiegokolwiek porozumienia lub ankesu z bankiem warto zasięgnąć opinii expertów z kancelarii Temidas Consulting Group o finansowych i prawnych konsekwencjach takiej decyzji.

WAŻNA INFORMACJA

Wstępna analiza dokumentów kredytowych wraz ze szczgółowym doradztwem w kwestii rozwiązania indywidualnego problemu frankowego jest bezpłatna i w żaden sposób niezobowiązująca. Dlatego wszystkich Frankowiczów zachęcamy do kontaktu z expertami z kancelarii prawno - finansowej TEMIDAS Consulting Group.

Kancelaria Prawnicza TEMIDAS

 

 

 Zapraszamy do podjęcia z nami współpracy!

Adwokat Adam Wrzeszcz-Kancelaria Prawnicza TEMIDAS

adwokat Adam Wrzeszcz

 

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego
„Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i średnich Firm”,
udzieloną przez PFR SA.

  

adwokat, radca prawny, prawnik, expert, doradca, kredyt frankowy, kredyt we franku szwajcarskim, franki, frankowicz, odfrankowienie, stwierdzenie nieważności umowy kredytu we franku szwajcarskim, nieważność umowy kredytu frankowego, ugody z bankami , kredyty walutowe, kancelaria, leasingi, ubezpieczenia, życie, nieruchomości, OC, AC, NNW, CHF, KNF, UOKIK, Rzecznik Finansowy, NBP, kredyt hipoteczny indeksowany, kredyt hipoteczny denominowany, wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, przedawnienie roszczeń,

 www.frankowiczeexpert.pl, www.kredytyfrankoweexpert.pl, www.frankiexpert.pl, www.bezpiecznie.pl,

mail: kancelaria@frankiexpert.pl, tel.: 56 6401611.

 

TSUE - Trybunał Sprawiedliwości z dnia 3 października 2019 r. C-260/18, Justyna i Kamil Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International Polska, Konsekwencje prawne nieuczciwych klauzul walutowych w umowach o kredyt hipoteczny indeksowany do waluty obcej:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0260