Naszymi atutami są bogata wiedza prawnicza, doskonała orientacja w obowiązujących przepisach prawnych, zaangażowanie w realizowane projekty, nowatorstwo stosowanych rozwiązań oraz bardzo dobra organizacja pracy.

kancelaria adwokacka TEMIDAS CONSULTING GROUP

adw. Adam Wrzeszcz
ul. Broniewskiego 4 lok. 42
"Osiedle Sztuk Pięknych"
87-100 Toruń
Tel.: 0 56 640 16 16
Fax.: 0 56 640 16 00
Mail: biuro@kancelaria-temidas.pl


kod opiekuna : 24808

Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Prawnicza

Rozwody

Kancelaria adwokacka TEMIDAS CONSULTING GROUP zajmuje się prowadzeniem spraw rodzinnych, w szczególności rozwodowych ( z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie ), alimentacyjnych i podziałów majątku pomiędzy byłymi małżonkami.
 
W "sprawach małżeńskich" pomagamy stronom porozumieć się co do sposobu rozwiązania małżeństwa i doradzamy w kwestiach z tym związanych.
 
Reprezentujemy strony przed sądem, sporządzamy pisma procesowe oraz projekty umów w sprawach o podział majątku.