Naszymi atutami są bogata wiedza prawnicza, doskonała orientacja w obowiązujących przepisach prawnych, zaangażowanie w realizowane projekty, nowatorstwo stosowanych rozwiązań oraz bardzo dobra organizacja pracy.

kancelaria adwokacka TEMIDAS CONSULTING GROUP

adw. Adam Wrzeszcz
ul. Broniewskiego 4 lok. 42
"Osiedle Sztuk Pięknych"
87-100 Toruń
Tel.: 0 56 640 16 16
Fax.: 0 56 640 16 00
Mail: biuro@kancelaria-temidas.pl


kod opiekuna : 24808

Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Prawnicza

Obsługa Prawna Firm

Kancelaria adwokacka Temidas Consulting Group specjalizuje się w stałej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności :

przygotowywuje wszelkiego rodzaju kontrakty/umowy cywilnoprawne oraz także negocjuje ich warunki ;

reprezentuje swoich Klientów podczas negocjacji handlowych, w postępowaniach sądowych, cywilnych i gospodarczych we wszystkich instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym (w szczególności w sprawach związanych z realizacją kontraktów, dochodzeniem należności) ;

opracowywuje projekty statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów ;

tworzy, likwiduje, modyfikuje – przejęcie i fuzje oraz podziały podmiotów gospodarczych ;

kompleksowo doradza w bieżących sprawach - m.in. z zakresu spraw kadrowych i podatkowych, biznesowych .

 

Doradzamy w sprawach korporacyjnych, w tym obsługujemy organy spółek, przygotowujemy projekty stosowanych dokumentów, w tym uchwał, umów o współpracy oraz porozumień wspólników.

 

Sporządzamy opinie prawne i towarzyszymy naszym Klientom w procesie wdrażania projektów biznesowych, opracowując najkorzystniejsze dla nich rozwiązania prawne.

 

Doradzamy jak wybrać właściwą strukturę organizacyjną uwzględniającą charakter i zakres prowadzonej lub planowanej działalności gospodarczej.