Naszymi atutami są bogata wiedza prawnicza, doskonała orientacja w obowiązujących przepisach prawnych, zaangażowanie w realizowane projekty, nowatorstwo stosowanych rozwiązań oraz bardzo dobra organizacja pracy.

kancelaria adwokacka TEMIDAS CONSULTING GROUP

adw. Adam Wrzeszcz
ul. Broniewskiego 4 lok. 42
"Osiedle Sztuk Pięknych"
87-100 Toruń
Tel.: 0 56 640 16 16
Fax.: 0 56 640 16 00
Mail: biuro@kancelaria-temidas.pl


kod opiekuna : 24808

Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Prawnicza

Spółki

Kancelaria adwokacka TEMIDAS CONSULTING GROUP świadczy także pomoc prawną w zakresie optymalnego wyboru formy prawnej prowadzonej przez naszego Klienta działalności gospodarczej, odpowiednio dostosowanej do jego potrzeb. Przygotowujemy w tym celu stosowne umowy określonych form spółek oraz wszelkie dokumenty wymagane przy ich rejestrowaniu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W zakres naszych usług wchodzą także wszelkie transformacje spółek, czyli ich łączenia, przejęcia , fuzje, podziały i przekształcenia .
Sporządzamy umowy i dokonujemy rejestracji spółek prawa cywilnego i handlowego :

  • spółki cywilnej
  • spółki jawnej
  • spółki partnerskiej
  • spółki komandytowej
  • spółki komandytowo-akcyjnej
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółki akcyjnej .

Oprócz zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego pracownicy naszej kancelarii zapewniają kompleksową obsługę i doradztwo w zakresie podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą .