Naszymi atutami są bogata wiedza prawnicza, doskonała orientacja w obowiązujących przepisach prawnych, zaangażowanie w realizowane projekty, nowatorstwo stosowanych rozwiązań oraz bardzo dobra organizacja pracy.

kancelaria adwokacka TEMIDAS CONSULTING GROUP

adw. Adam Wrzeszcz
ul. Broniewskiego 4 lok. 42
"Osiedle Sztuk Pięknych"
87-100 Toruń
Tel.: 0 56 640 16 16
Fax.: 0 56 640 16 00
Mail: biuro@kancelaria-temidas.pl


kod opiekuna : 24808

Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Prawnicza

Fundusze Unijne

Kancelaria adwokacka TEMIDAS CONSULTING GROUP świadczy też usługi w zakresie pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego, obejmującego :

  • dobór odpowiednich programów pomocowych w odniesieniu do potrzeb przedsiębiorstwa
  • wstępną ocena merytoryczną przedsięwzięcia pod kątem otrzymania dofinansowania
  • opracowywanie biznesplanów i/lub studium wykonalności
  • sporządzanie analiz finansowych
  • opracowywanie wniosków o dotacje i wniosków kredytowych
  • pomoc w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji
  • dostarczenie w wymaganym terminie i do odpowiedniej instytucji kompletnej aplikacji
  • pomoc w opracowaniu analiz i opinii
  • zarządzanie projektem na etapie realizacji

 
Zakres i forma współpracy jest ustalana indywidualnie z każdym klientem w zależności od jego oczekiwań i potrzeb. Zależy nam na skutecznej i długofalowej współpracy. Jeżeli w danym momencie szanse na uzyskanie dofinansowania po wstępnej ocenie okażą się niewielkie, Klient zostaje o tym poinformowany i pozostajemy z nim w kontakcie do momentu pojawienia się interesujących możliwości.
 
Kwalifikacje naszych prawników oraz posiadane przez nich doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania zewnętrznego zwiększają kilkakrotnie szanse pozyskania dotacji i funduszy unijnych.